Jak przeładowywać operatory w mojej klasie?

Kiedy i które operatory przeładowywać?

Dość przewrotnie odpowiem: kiedy zajdzie taka potrzeba. Podstawą jest zachowanie logiki kodu (Samochod + Samochod nie ma zbyt sensu, ale Currency + Currency już tak) oraz konwencji języka (lub frameworka), np. w przypadku operatora <<.

Wyjście i wejście ze strumienia, czyli operatory << i >>

Tutaj nie ma wielkiej filozofii. Dobrze by było osiągnąć pełną serializację, t.j. zagwarantować poprawność kodu z listingu poniżej, ale w praktyce jest to więcej roboty niż to warte dla większości klas. Szczególnie, że nawet biblioteka standardowa nie zachowuje się w ten sposób, np. dla klasy std::string.