Ruby a if __name__ == ‘__main__’:

Ten wpis jest niepowiązany z Pierunem, jest to swoista notatka dla mnie. Dość często zdarza się, że googluję tę samą rzecz (może napisanie tego pozwoli mi na lepsze przyswojenie wyniku poszukiwań – zawsze tego samego): jak zmusić Ruby’ego do wykonania pewnych działań wyłącznie jeśli dany skrypt został włączony bezpośrednio, a nie poprzez require z innego skryptu. Inaczej mówiąc, szukam alternatywy dla tytułowego idiomatycznego kodu w Pythonie:

if __name__ == '__main__':
    foo()

Na szczęście w Rubym jest to równie proste: