Misja Gynvaela 002

MISJA 002                    DIFFICULTY: ███░░░░░░░ [3/10]

Przechwyciliśmy fragment komunikacji pomiędzy dwoma podejrzanymi. Sądzimy, że
to hasło administratora do jednego z systemów, na których mogą znajdować się
kluczowe dla sprawy dane.

         ╭┈┈                   ┈┈╮ 
         ┊ QW== QT== QT== QQ== QU== Qd== QU== Qd== ┊
          QX== QV== QW== Qe== QT== QR== QU== QT==
          QT== QU== QX== QU== QT== QR== QT== QQ==
         ┊ QW== Qe==        »goo.gl/4Iuxdi« ┊ 
         ╰┈┈                   ┈┈╯  

Niestety, pomimo, iż wiemy, że użyte zostało kodowanie Base64, nie jesteśmy w
stanie zdekodować ukrytej wiadomości. Nasi technicy uparcie twierdzą, że po
zdekodowaniu wychodzi „AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”, ale sądzimy, że nie mają
racji.

Zwracamy się więc do Ciebie z prośbą o pomoc - zrzuć okiem na powyższą
wiadomość i sprawdź czy nie ma czasem drugiego dna.