Misja Gynvaela 010

MISJA 010      goo.gl/oAdvWe         DIFFICULTY: ███░░░░░░░ [3/10]
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅

Otrzymaliśmy dokument PDF w którym podobno jest zaszyta ukryta wiadomość.
Zwracamy się do Ciebie z prośbą o jej odnalezienie:

 https://goo.gl/wgt94W

Powodzenia!

--

Odzyskaną wiadomość umieść w komentarzu pod tym video :)
Linki do kodu/wpisów na blogu/etc z opisem rozwiązania są również mile widziane!

P.S. Rozwiązanie zadania przedstawię na początku kolejnego livestreama.
P.S. Pomysłodawcą misji jest foxtrot_charlie.

Misja dość prosta, chociaż zajęła mi znacznie więcej czasu niż powinna. No cóż.

Na początek, ściągnijmy plik:

> wget 'https://goo.gl/wgt94W'
--2017-09-08 00:30:16-- https://goo.gl/wgt94W
Loaded CA certificate '/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt'
Resolving goo.gl... 216.58.206.14, 2a00:1450:4001:821::200e
Connecting to goo.gl|216.58.206.14|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: http://gynvael.vexillium.org/ext/2793d59379a304c4893fd0bff37ffba352d34b51_misja010_dokument.pdf [following]
--2017-09-08 00:30:17-- http://gynvael.vexillium.org/ext/2793d59379a304c4893fd0bff37ffba352d34b51_misja010_dokument.pdf
Resolving gynvael.vexillium.org... 64.111.126.171
Connecting to gynvael.vexillium.org|64.111.126.171|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 18312 (18K) [application/pdf]
Saving to: ‘wgt94W’
 
wgt94W                       100%[===================================================================================================================>] 17.88K --.-KB/s  in 0.1s
 
2017-09-08 00:30:17 (154 KB/s) - ‘wgt94W’ saved [18312/18312]

Po rozszerzeniu można domyślić się, że jest to plik PDF, ale dla pewności:

> file wgt94W
wgt94W: PDF document, version 1.5

Otwarcie pliku w pdf readerze pokazuje wyłącznie dwie linie zawierające po trzy znaki zapytania każda:

PDFPDF

Być może dokonano cenzury metodą New York Timesa? Niestety, po zaimportowaniu do programu Inkscape widać tylko jedną warstwę:

InkscapeInkscape

Może znaki zapytania to zakodowana czcionka, a faktyczna treść jest inna?

> pdfgrep . wgt94W
???
 
???

Nope. W takim razie może należy przejści do eksportu do SVG za pomocą pdfsvg?

> pdf2svg wgt94W out.svg

Niestety wynikowy plik SVG (dla każdej ze stron) nie zawierał nic interesującego.

W takim razie może sprawdźmy czy binwalk sobie poradzi?

> binwalk wgt94W
 
DECIMAL    HEXADECIMAL   DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------
0       0x0       PDF document, version: "1.5"
491      0x1EB      Zlib compressed data, default compression
753      0x2F1      Zlib compressed data, default compression
1237     0x4D5      JPEG image data, JFIF standard 1.01
4214     0x1076     Zlib compressed data, default compression
4578     0x11E2     Zlib compressed data, default compression
16503     0x4077     Zlib compressed data, default compression
16834     0x41C2     Zlib compressed data, default compression
17535     0x447F     Zlib compressed data, default compression
17892     0x45E4     Zlib compressed data, default compression
18222     0x472E     Zlib compressed data, default compression

Oho, JPEG, a żadnego obrazka nie widać! Wyeksportujmy:

> binwalk -e wgt94W
 
DECIMAL    HEXADECIMAL   DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------
0       0x0       PDF document, version: "1.5"
491      0x1EB      Zlib compressed data, default compression
753      0x2F1      Zlib compressed data, default compression
1237     0x4D5      JPEG image data, JFIF standard 1.01
4214     0x1076     Zlib compressed data, default compression
4578     0x11E2     Zlib compressed data, default compression
16503     0x4077     Zlib compressed data, default compression
16834     0x41C2     Zlib compressed data, default compression
17535     0x447F     Zlib compressed data, default compression
17892     0x45E4     Zlib compressed data, default compression
18222     0x472E     Zlib compressed data, default compression

Ciekawostką okazał się fakt, że wyeksportowane zostały wszystkie elementy… poza tym, którego chciałem.

Wtf, binwalk?Wtf, binwalk?

Szybka lektura helpa i lecimy z poprawioną komendą:

> binwalk -D 'jpeg:jpeg' wgt94W
 
DECIMAL    HEXADECIMAL   DESCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------
0       0x0       PDF document, version: "1.5"
491      0x1EB      Zlib compressed data, default compression
753      0x2F1      Zlib compressed data, default compression
1237     0x4D5      JPEG image data, JFIF standard 1.01
4214     0x1076     Zlib compressed data, default compression
4578     0x11E2     Zlib compressed data, default compression
16503     0x4077     Zlib compressed data, default compression
16834     0x41C2     Zlib compressed data, default compression
17535     0x447F     Zlib compressed data, default compression
17892     0x45E4     Zlib compressed data, default compression
18222     0x472E     Zlib compressed data, default compression

I tym razem się udało:

> ls _wgt94W.extracted|grep jpeg
4D5.jpeg
4D5.jpeg4D5.jpeg

Yeah!

Leave a Reply

Your email address will not be published.