Links, lynx, w3m i dillo nie wspierają dostatecznie HTML5

Byłem szczęśliwy gdy szybkie google’owanie pokazało mi atrybutu formaction dla html-owych form. Niestety, podczas dzisiejszych testów zgodności (ręcznych) z linksem okazało się, że ten atrybut jest przez niego kompletnie ignorowany. Tak samo zachowują się pozostałe konsolowe przeglądarki (lynx, w3m) oraz prosta przeglądarka GUI: Dillo.

Wobec tego następujący kod będzie musiał zostać zmodyfikowany, wraz z metodą obsługującą POST w danej ścieżce:

button(type="submit", formaction='/preview_comment') preview!
button(type="submit", formaction='/send_comment') send

Leave a Reply

Your email address will not be published.