Refaktoring dbcache.d zakończony

Wszystkie powtarzające się wywołania HQL zostały przeniesione do jednego szablonu. Dzięki temu klasa DBCache całkiem przyjemnie teraz wygląda.

Na przykład obsługa ustawień stała się trywialna:

class DBCache
{
  private {
    Cache!(KeyValue, "key") keyValues;
    // ...
  }
 
  // ...
 
  KeyValue getValue(const string key)
  {
    return keyValues.get(key);
  }
 
  void setValue(T)(const string key, const T value)
  {
    keyValues.setOrUpdate(key, (KeyValue v) => v.value = value.to!string);
  }
}

Przekazanie funkcji ustawiającej wartość jako parametru funkcji setOrUpdate jest całkiem wygodne i wszechstronne, ale nie jest niczym niezwykłym – podobne funkcjonalności oferują C++, C#, Java oraz zapewne inne języki. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na inicjalizację zmiennych w tej klasie:

this(DBSession s)
{
  import std.traits;
 
  foreach(n; FieldNameTuple!DBCache) {
    alias ElementType = typeof(mixin("this." ~ n));
    static if(isInstanceOf!(CacheElement, ElementType)) {
      mixin("this." ~ n) = ElementType(s);
    }
  }
 
  this.session = s;
}

W widocznym powyżej konstruktorze inicjalizuję wszystkie elementy klasy, których typ jest konkretyzacją szablonu CacheElement. Tak potężna introspekcja jest wedle mojej wiedzy unikalna dla D (mowa o językach kompilowanych). Często gdy piszę w C++ brakuje mi tego – ale znów kieruję moje nadzieje ku C++20 i reflexpr.

Jeśli chodzi o Pieruna to czas zabrać się za dodanie komentarzy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.